Sebutlah Sayang [Software Membantu Kanak-Kanak Awal Usia Bertutur]

on 20 May 2011


Program Sebutlah Sayang merupakan satu pendekatan serta panduan untuk ibu bapa dan guru-guru bagi pengajaran bahasa/pertuturan di kalangan kanak-kanak.

Ia memberi penekanan kepada fonasi iaitu penggunaan suara di samping pengamatan auditori, visual, taktil serta kinestetik yang berfungsi sebagai pelengkap dan pemangkin kepada sebutan.

Program ini disusun dengan begitu rapi supaya mudah guru melaksanakan aktiviti-aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa/pertuturan.

Ranking: 5
 
© Tips | Download | Free Tools | Games | | All Rights Reserved
D.I.Y Themes ByBelajar SEO